16-6-2018-22:00
Zapisz się !
Nasz profil na facebooku

Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Pytania i odpowiedzi

powrót


Nie znam swojego numeru startowego…
Wejdź na stronę zapisów i wyszukaj nazwisko (lista uporządkowana alfabetycznie).

Co zrobić jeśli na liście startowej nie ma mojego nazwiska?
Sprawdź czy dokonałeś opłaty za bieg.
Jeśli uiściłeś opłatę prześlij potwierdzenie na biuro@wroclawmaraton.pl.
Jeśli nie dokonałeś opłaty sprawdź czy zgłoszenia są jeszcze przyjmowane (limit mógł zostać wyczerpany). Jeśli zgłoszenia jeszcze trwają wpłać kwotę zgodną z regulaminem i skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo: biuro@wroclawmaraton.pl

Co zrobić, jeśli dokonałem opłaty a mojego nazwiska nadal nie ma na liście?
Skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo: biuro@wroclawmaraton.pl

Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?
Nie.
Zgodnie z regulaminem, opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Czy jest pobierana dodatkowa opłata za pomiar czasu?
Nie.
Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i umiejscowiony w numerze startowym.
Prosimy nie odrywać chipu od numeru!

Czy jest możliwość zmiany rozmiaru koszulki startowej?
Nie, raz zadeklarowany rozmiar i model (damska lub męska) nie może być zmieniony.

Gdzie jest buro zawodów i w jakich godzinach działa?
Sekretariat Półmaratonu będzie umiejscowiony w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 ( Stadion Olimpijski ).
Weryfikacja zawodników będzie możliwa w dniach:
- 15 czerwca – 14.00 – 22.00
- 16 czerwca – 9.00 – 21.00

Jak dojadę do biura zawodów?
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW –> DOJAZD

Co zawiera pakiet startowy?
Numer startowy, koszulkę techniczną produkcji 4F, upominki od sponsorów i organizatora.
Pełna zawartość pakietu startowego zostanie opublikowana na oficjalnej stronie www.pol.wroclawmaraton.pl

Czy ktoś inny może odebrać mój pakiet startowy?
Tak, pakiet może zostać odebrany przez pośrednika.
Aby było to możliwe, zawodnik, którego pakiet ma zostać odebrany musi wypełnić załączniki numer 1 i 2 do regulaminu 6. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. W biurze zawodów osoba odbierająca pakiet musi mieć przy sobie oryginał załącznika nr 2 do regulaminu biegu oraz kserokopię dowodu osobistego osoby, której pakiet odbiera – ksero dowodu do wglądu.
Pakiety można odbierać wyłącznie w Sekretariacie Półmaratonu w godzinach jego pracy.

Jak będzie funkcjonować depozyt?
Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników w dniu 16 czerwca 2018 r. od godz. 19.00 do 22.00. Odbiór rzeczy będzie możliwy do 17 czerwca 2018 r. do godz. 02.00. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Gdzie znajdują się szatnie dla zawodników?
Przebieralnie, toalety i natryski z ciepłą wodą będą znajdowały się na terenie Stadionu Olimpijskiego w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław i będą udostępnione w dniu 17 czerwca 2018r. od godz. 19.00 do 18 czerwca 2018r. godz. 02.00.

Czy zawodnikom przysługuje zniżka na przejazdy MPK?
Tak, uczestnicy półmaratonu mają bezpłatną komunikację w dniach 17 i 18 czerwca na podstawie numeru startowego.

Czy organizator zapewnia bezpłatny nocleg?
Tak.
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z dnia 17.06 na 18.06 dla  200 zawodników w Hali Sportowej przy ul. Parkowej 14.
O przyznaniu miejsca (otrzymania skierowania ) decyduje kolejność rezerwacji dokonywanej bezpośrednio w czasie weryfikacji zawodników w Sekretariacie Półmaratonu. Organizator nie zapewnia materaców, pościeli, śpiworów, itp.
Informacja o płatnych miejscach noclegowych znajdziesz w zakładce DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI

Czy z bezpłatnego noclegu organizator zapewnia dojazd na start?
Nie, zawodnicy musza się dostać na Start sami.

Czy biuro zawodów zajmuje się rezerwacją płatnych noclegów?
Nie.
Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie. Rekomendowane miejsca znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI

O której godzinie startuje 6.PKO Nocny Wrocław Półmaraton?

Start biegaczy 22:00.

Zawodnicy na start muszą się zgłosić najpóźniej do 21:45.

Gdzie jest start półmaratonu?

Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z planem sytuacyjnym dostępnym na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl

Kto to jest pacemaker?
Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.

Rekrutacją pacemakerów zajmuje się Stowarzyszenie Pro-Run.

Jak rozpoznać pacemakera?
Każdy z pacemakerów będzie ubrany w charakterystyczną koszulkę oraz balon wypełniony helem.

Jaki jest limit czasu w półmaratonie?
Limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny (netto). Zawodnicy, którzy na półmetku półmaratonu osiągną czas powyżej 1,5 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 01.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

Co oznacza czas netto?
To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Co oznacza czas brutto?
To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?
Na piersiach, do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.

Czy trzeba startować w koszulce z pakietu startowego?
Nie.

Jak przebiega trasa biegu?
Dokładny przebieg trasy, profil, certyfikat oraz orientacjne czasu przebiegów można sprawdzić na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „TRASA”.

Co będzie znajdowało się na punktach odżywczych?
Woda, cukier oraz napój izotoniczny.

W jakiej odległości będą znajdowały się punkty odżywiania?
Punkty odżywiania będą znajdowały się na około: 6, 12, 15, 18 kilometrze.
Na każdym punkcie będą ustawione w kolejności:
a. stoły z cukrem w kostkach (na 12 i 18 km),
b. miski z czystą wodą,
c. stoły z kubkami po 100 ml napoju izotonicznego (oprócz 15 km),
d. stoły z kubkami po 100 ml naturalnej wody mineralnej.
Na punktach odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta
za punktami.

W jakiej odległości są oznaczane kilometry na trasie biegu?
Na trasie każdy kilometr jest oznaczony oznakowaniem pionowym.

Czy na punktach odżywczych można stawiać własne odżywki?
Nie.

Gdzie znajdę wyniki z biegu?
Wyniki półmaratonu zamieszczane będą w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW - WYNIKI”.
Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.
Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do 30 dni od dnia ukończenia biegu.

Czy po biegu, na mecie każdy zawodnik otrzymuje posiłek oraz napoje?
Tak, po ukończeniu biegu na mecie każdy zawodnik na podstawie numeru startowego otrzymuje: naturalną wodę źródlaną, napój izotoniczny, herbatę, banana oraz posiłek regeneracyjny.

W jaki sposób przebiega odbiór nagród pieniężnych?
Nagrody i premie pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) terminie do 31.07.2018r.
Zdobywcom nagród pieniężnych i premii zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy startujący w maratonie są ubezpieczeni?
Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Czy w półmaratonie mogą startować osoby niepełnoletnie?

Nie. W 6. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do 16.06.2018 r. ukończą 18 lat. 

Czy aby wziąć udział w półmaratonie wymagane są specjalne badania lekarskie?
Nie.
Każdy z zawodników bierze udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.
Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem w biegu.

Czy można przepisać numer startowy na inną osobę i jak to zrobić?
Przepisanie numeru na innego zawodnika (Cesja numeru startowego) możliwe jest w terminie do 1 czerwca 2018 r.
Sposób dokonania cesji  określony przez operatora formularza zgłoszeniowego - firmę Data Sport:
Zawodnik, który chce dokonać cesji - przepisania SWOJEGO numeru startowego na inną osobę, powinien:
- Zalogować się na swoje konto w Data Sport;
- Wejść w "Edycję Zgłoszenia" do półmaratonu;
- Kliknąć "Dokonaj cesję";
- Zostanie przeniesiony na stronę, na której będzie mógł dokonać opłaty za cesję (zgodnie z regulaminem biegu w wysokości 10 zł);
- Po zaksięgowaniu opłaty (od kilku minut do kilku dni) na adres email zawodnika zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy przekazać osobie, na którą będzie przepisany pakiet.

Zawodnik, na którego zostaje przepisany pakiet, powinien:
- Kliknij w link otrzymany od osoby, od której przepisuje numer;
- Jeśli nie jest zalogowany, zostanie poproszony o zalogowanie się do Data Sport (jeśli nie ma konta, musi je utworzyć!);
- Po zalogowaniu:
- jeśli był wcześniej zapisany na bieg, dostanie informację o tym, że cesja została dokonana (numer i wpłata zostanie przypisana do zgłoszenia);
- jeśli nie był wcześniej zapisany, będzie musiał wypełnić formularz i kliknąć zapisz. Po zapisaniu się do zawodów otrzyma numer i wpłatę zawodnika, od którego przepisuje numer.

Za dokonanie cesji opłatę w wysokości 10 zł pokrywa bieżący posiadacz numeru.
Zawodnik, który dostaje numer "z przepisania" otrzymuje koszulkę w rozmiarze wybranym przez pierwszego właściciela numeru.
Nie ma możliwości zmiany rodzaju i rozmiaru koszulki.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na moje pytania?
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w Regulaminie biegu.
Dodatkowo w 15 i 16 czerwca zorganizowany będzie punkt informacji w Sekretariacie Półmaratonu oraz zostanie uruchomiona specjalna telefoniczna infolinia dla biegaczy i mieszkańców Wrocławia.
Można się również z nami skontaktować mailowo pod adresem biuro@wroclawmaraton.plBiuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel.  +48 71 733 40 60
fax  +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat