Informacja dotycząca wyczerpania limitu miejsc


W związku z wyczerpaniem limitu miejsc 7. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i licznymi zapytaniami, informujemy, że nie ma możliwości przepisania lub oddania innej osobie posiadanego numeru startowego.

Zgodnie z punktem V, podpunkt 7 regulaminu: osoby, które z dowolnego powodu nie będą startowały w biegu, a mają nadany numer, mogą go zwrócić Organizatorowi do dnia 17 maja 2019. Zwrócone numery trafią do ponownej dystrybucji wśród zainteresowanych na zasadach, które zostaną określone w maju. Rejestracja i płatność będzie odbywała się jak dotychczas, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowej ceny za pakiet. Nie ma przewidzianych żadnych list oczekujących. O otrzymaniu numeru będzie decydował termin zapisania się oraz opłacenia pakietu po ponownym uruchomieniu formularza. Szczegóły pojawią się na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl na początku maja.

Jednocześnie przestrzegamy przed zakupem numerów na portalach aukcyjnych czy stronach związanych z bieganiem! Organizator nie dopuszcza możliwości odsprzedaży pakietu osobom trzecim, więc zakup taki jest nielegalny. Wszelkie aukcje prosimy zgłaszać mailowo na adres .

Organizator dopuszcza możliwość zlicytowania numeru na aukcjach charytatywnych na specjalnych warunkach i pod ścisłą kontrolą. W tym momencie prowadzona jest jedna oficjalna aukcja charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - licytowany jest pierwszy numer startowy przekazany przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Jakich informacji szukasz?

Dla mediów

 

Trwa proces przyznawania akredytacji na 9. Nocny Wrocław Półmaraton. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r.

Wnioski akredytacyjne prosimy przesyłać na adres:  

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
Imię i Nazwisko,
Email,
Telefon,
Nazwę redakcji.

OGÓLNE INFORMACJE

 


 

Dla mediów

                                             Sport EXPO
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN SPORT EXPO

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONTAKT:   

Sport EXPO

Pytania i odpowiedzi