Informacja dotycząca wyczerpania limitu miejsc


W związku z wyczerpaniem limitu miejsc 7. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i licznymi zapytaniami, informujemy, że nie ma możliwości przepisania lub oddania innej osobie posiadanego numeru startowego.

Zgodnie z punktem V, podpunkt 7 regulaminu: osoby, które z dowolnego powodu nie będą startowały w biegu, a mają nadany numer, mogą go zwrócić Organizatorowi do dnia 17 maja 2019. Zwrócone numery trafią do ponownej dystrybucji wśród zainteresowanych na zasadach, które zostaną określone w maju. Rejestracja i płatność będzie odbywała się jak dotychczas, jednak Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowej ceny za pakiet. Nie ma przewidzianych żadnych list oczekujących. O otrzymaniu numeru będzie decydował termin zapisania się oraz opłacenia pakietu po ponownym uruchomieniu formularza. Szczegóły pojawią się na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl na początku maja.

Jednocześnie przestrzegamy przed zakupem numerów na portalach aukcyjnych czy stronach związanych z bieganiem! Organizator nie dopuszcza możliwości odsprzedaży pakietu osobom trzecim, więc zakup taki jest nielegalny. Wszelkie aukcje prosimy zgłaszać mailowo na adres .

Organizator dopuszcza możliwość zlicytowania numeru na aukcjach charytatywnych na specjalnych warunkach i pod ścisłą kontrolą. W tym momencie prowadzona jest jedna oficjalna aukcja charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - licytowany jest pierwszy numer startowy przekazany przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Jakich informacji szukasz?

Dla zawodników


 

Dla zawodników

Dla mieszkańców


 

Dla mieszkańców

Zmiany w komunikacji


 

Zmiany w komunikacji

 Wieczorny Bieg Rodzinny


 

PKO Wieczorny

Bieg Rodzinny

Dla mediów

 

Dla mediów

Zostań maratończykiem! 

Więcej informacji wkrótce

Wroclaw Marathon Team