Wejdź w zakładkę „DLA ZAWODNIKÓW –> ZAPISY”

Jeśli masz konto na DataSport, logujesz się swoimi danymi. Jeśli nie, kliknij „nie posiadam konta” – uzyskasz możliwość założenia konta. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do strony zapisów. Przed przystąpieniem do jakikolwiek dalszych czynności, należy zapoznać się z regulaminem biegu i potwierdzić to kliknięciem w odpowiednim miejscu.

Możesz wybrać opcję „Chcę być anonimowy” wtedy Twoje dane, w tym imię i nazwisko, nie pojawią się na listach zgłoszeniowych, listach wyników, ani nigdzie indziej, będziesz mógł się zidentyfikować wyłącznie po numerze startowym.

Po wypełnieniu wszystkich danych osobowych, zostaniesz przeniesiony do karty płatności, gdzie możesz wybrać płatność online (dotPay) lub przelewem. Po zatwierdzeniu płatności lub zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora twoje nazwisko będzie widoczne na liście startowej.


Twój indywidualny numer startowy poznasz w momencie odbierania go w biurze zawodów. Do tego niezbędny jest Ci twój indywidualny kod QR, który dostaniesz mejlem/smsem około tygodnia przed biegiem.

Sprawdź czy dokonałeś opłaty za bieg.
Jeśli uiściłeś opłatę prześlij potwierdzenie na .
Jeśli nie dokonałeś opłaty sprawdź czy zgłoszenia są jeszcze przyjmowane (limit mógł zostać wyczerpany). Jeśli zgłoszenia jeszcze trwają wpłać kwotę zgodną z regulaminem i skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:

Nazwisko może być niewidoczne, jeśli zaznaczyłeś w zgłoszeniu opcję „Chcę być anonimowy”.

Skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:

Nazwisko może być niewidoczne, jeśli zaznaczyłeś w zgłoszeniu opcję „Chcę być anonimowy”.

Według regulaminu zwrotu można było dokonać do końca marca 2022 roku. Obecnie nie ma takiej możliwości. 

Tak, dokonując cesji na swoim panelu zawodnika na datasport.(funkcja ta zostanie wyłączona około tygodnia przed biegiem)

Nie.

Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i umiejscowiony w numerze startowym.

Prosimy nie odrywać chipu od numeru!


Nie, raz zadeklarowany rozmiar i model (damska lub męska) nie może być zmieniony.

Biuro zawodów znajduje się w kasach Stadionu Olimpijskiego.

( Paderewskiego 35 Wrocław - kasy WTS )

Czynne 17.06 godziny 14:00 - 22:00

czynne 18.06 godziny 9:00 - 22:00


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW –> DOJAZD”

Numer startowy, koszulkę techniczną.

 

 

Tak, tylko i wyłącznie z przekazanym kodem QR.


Depozyt będzie zlokalizowany na parkingu przy Stadionie LA AWF Wrocław.

Rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora) będą przyjmowane w dniu 18 czerwca 2033r. od godz. 19.00 do 19 czerwca 2022r. do godz. 02.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru porządkowego.

Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę


Przebieralnie znajdują siew namiotach obok depozytu oraz w kontenerach na Polach Marsowych.

Tak, uczestnicy półmaratonu mają bezpłatną komunikację w dniach 18 i 19 czerwca na podstawie numeru startowego.

Start biegaczy 21:30.

Zawodnicy na start muszą się zgłosić najpóźniej do 21:15


Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z planem sytuacyjnym dostępnym na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl

Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.Każdy z pacemakerów będzie ubrany białą koszulkę i  balon wypełniony helem z dedykowanym czasem 

Limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny (netto). Zawodnicy, którzy na półmetku półmaratonu osiągną czas powyżej 1,5 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 01.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika

Na piersiach, do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.

Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.


Dokładny przebieg trasy, profil, certyfikat oraz orientacyjne czasu przebiegów zostaną opublikowane na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW ->TRASA".

Punkty odżywiania będą znajdowały się na około: 6, 11.50 , 16.50 kilometrze.

Na punktach odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta.


Na trasie każdy kilometr jest oznaczony oznakowaniem pionowym.

Wyniki półmaratonu zamieszczane będą w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW -> WYNIKI”.

Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.

Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do 30 dni od dnia ukończenia biegu.


Tak, po ukończeniu biegu na mecie każdy zawodnik na podstawie numeru startowego otrzymuje: naturalną wodę, batona, banana oraz piwo bezalkoholowe.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)w terminie do 31.07.2022r.

Zdobywcom nagród pieniężnych i premii zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nie. W 8. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie prawo startu mają osoby, które  ukończą 18 lat.

Nie.

Każdy z zawodników bierze udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.

Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem w biegu.


Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w Regulaminie biegu.

Dodatkowo w 18 i 19 czerwca zorganizowany będzie Punkt Informacji obok biura zawodów oraz zostanie uruchomiona specjalna telefoniczna infolinia dla biegaczy i mieszkańców Wrocławia ( numer infolinii będzie dostępny w zakładce kontakt ).

Można się również z nami skontaktować mailowo pod adresem