Wejdź w zakładkę „DLA ZAWODNIKÓW –> ZAPISY”

Jeśli masz konto na DataSport, logujesz się swoimi danymi. Jeśli nie, kliknij „nie posiadam konta” – uzyskasz możliwość założenia konta. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do strony zapisów. Przed przystąpieniem do jakikolwiek dalszych czynności, należy zapoznać się z regulaminem biegu i potwierdzić to kliknięciem w odpowiednim miejscu.

Możesz wybrać opcję „Chcę być anonimowy” wtedy Twoje dane, w tym imię i nazwisko, nie pojawią się na listach zgłoszeniowych, listach wyników, ani nigdzie indziej, będziesz mógł się zidentyfikować wyłącznie po numerze startowym.

Po wypełnieniu wszystkich danych osobowych, zostaniesz przeniesiony do karty płatności, gdzie możesz wybrać płatność online (dotPay) lub przelewem. Po zatwierdzeniu płatności lub zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora twoje nazwisko będzie widoczne na liście startowej.


Wejdź na stronę zapisów i wyszukaj nazwisko (lista uporządkowana alfabetycznie).

Nazwisko może być niewidoczne, jeśli zaznaczyłeś w zgłoszeniu opcję „Chcę być anonimowy”.

Sprawdź czy dokonałeś opłaty za bieg.
Jeśli uiściłeś opłatę prześlij potwierdzenie na .
Jeśli nie dokonałeś opłaty sprawdź czy zgłoszenia są jeszcze przyjmowane (limit mógł zostać wyczerpany). Jeśli zgłoszenia jeszcze trwają wpłać kwotę zgodną z regulaminem i skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:

Nazwisko może być niewidoczne, jeśli zaznaczyłeś w zgłoszeniu opcję „Chcę być anonimowy”.

Skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:

Nazwisko może być niewidoczne, jeśli zaznaczyłeś w zgłoszeniu opcję „Chcę być anonimowy”.

Tak, do 17 maja zawodnik może zrezygnować ze startu w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie oddając pakiet i numer startowy do dyspozycji organizatora. Zawodnikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota (opłaty będą zwracane zgodnie z kolejnością zwrotu pakietów w cyklu cotygodniowym) pomniejszona o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Osoby rezygnujące muszą wysłać na informację o rezygnacji z udziału oraz z danymi do zwrotu wpłaty (imię, nazwisko, numer startowy, adres posiadacza rachunku i numer konta do wykonania zwrotu - przydatne będzie również potwierdzenie wcześniej dokonanej wpłaty).
Po 17 maja zostaną ponownie uruchomione zapisy. Do dyspozycji chętnych będą numery startowe zwrócone przez osoby rezygnujące z udziału w 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie.
Warunki zgłoszeń zostaną określone w późniejszym terminie.

Nie, zawodnik może dokonać rezygnacji ze swojego numeru i numer wróci do puli, której sprzedaż zostanie uruchomiona po 17 maja.

Dokładny termin ponownych zapisów oraz warunki (w tym cena) zostaną określone w późniejszym terminie.

Nie.

Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i umiejscowiony w numerze startowym.

Prosimy nie odrywać chipu od numeru!


Nie, raz zadeklarowany rozmiar i model (damska lub męska) nie może być zmieniony.

Sekretariat Półmaratonu będzie umiejscowiony w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski).

Weryfikacja zawodników będzie możliwa w dniach:

- 14 czerwca – 14.00 – 22.00

- 15 czerwca – 9.00 – 21.00


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW –> DOJAZD”

Numer startowy, koszulkę techniczną, upominki od sponsorów i organizatora.

Pełna zawartość pakietu startowego zostanie opublikowana na oficjalnej stronie www.pol.wroclawmaraton.pl

Koszulki można odbierać przy osobnej ladzie w Sekretariacie Półmaratonu.


Tak, pakiet może zostać odebrany przez pośrednika.

Aby było to możliwe, zawodnik, którego pakiet ma zostać odebrany musi wypełnić załączniki numer 1 i 2 do regulaminu 7. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu.

W biurze zawodów osoba odbierająca pakiet musi mieć przy sobie oryginał wypełnionego i podpisanego przez zawodnika załącznika nr 1 i 2 do regulaminu biegu oraz kserokopię dowodu osobistego lub paszportu osoby, której pakiet odbiera – ksero dowodu do wglądu.

Pakiety można odbierać wyłącznie w Sekretariacie Półmaratonu w godzinach jego pracy.


Depozyt będzie zlokalizowany obok Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław.

Rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora) będą przyjmowane w dniu 15 czerwca 2019r. od godz. 19.00 do 16 czerwca 2019r. do godz. 02.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru porządkowego.

Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę


Przebieralnie, toalety i natryski z ciepłą wodą będą znajdowały się na terenie Stadionu Olimpijskiego w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław i będą udostępnione w dniu 15 czerwca 2019r. od godz. 19.00 do 16 czerwca 2019r. godz. 02.00.

Tak, uczestnicy półmaratonu mają bezpłatną komunikację w dniach 15 i 16 czerwca na podstawie numeru startowego.

Nie.

Organizator zapewni dla części zawodników miejsca noclegowe w akademikach. Bezpośredniej informacji, rezerwacji oraz opłaty zawodnicy dokonują we własnym zakresie w:

a. Dom Studencki „Spartakus” oraz Camping AWF Wrocław, Stadion Olimpijski, tel.+48 713473385. Rezerwacje po 15 kwietnia 2019 r.

b. Akademik „Bliźniak” Uniwersytetu Medycznego im. Powstańców Śląskich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel. +48 713484232 wew. 21, e-mail:

Informacja o płatnych miejscach noclegowych znajdziesz w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”


Nie.

Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie. Rekomendowane miejsca znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”


Start biegaczy 22:00.

Zawodnicy na start muszą się zgłosić najpóźniej do 21:45.


Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z planem sytuacyjnym dostępnym na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl

Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.

Rekrutacją pacemakerów zajmuje się Stowarzyszenie Pro-Run.


Każdy z pacemakerów będzie ubrany w charakterystyczną koszulkę oraz balon wypełniony helem.

Limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny (netto). Zawodnicy, którzy na półmetku półmaratonu osiągną czas powyżej 1,5 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 01.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika

Na piersiach, do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.

Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.


Dokładny przebieg trasy, profil, certyfikat oraz orientacyjne czasu przebiegów zostaną opublikowane na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW ->TRASA".

Punkty odżywiania będą znajdowały się na około: 6, 12, 15, 18 kilometrze.

Na punktach odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta.


Na trasie każdy kilometr jest oznaczony oznakowaniem pionowym.

Wyniki półmaratonu zamieszczane będą w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW -> WYNIKI”.

Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.

Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do 30 dni od dnia ukończenia biegu.


Tak, po ukończeniu biegu na mecie każdy zawodnik na podstawie numeru startowego otrzymuje: naturalną wodę źródlaną, herbatę, banana oraz posiłek regeneracyjny.

Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)w terminie do 31.07.2019r.

Zdobywcom nagród pieniężnych i premii zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nie. W 7. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do 15.06.2019 r. ukończą 18 lat.

Nie.

Każdy z zawodników bierze udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.

Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem w biegu.


Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w Regulaminie biegu.

Dodatkowo w 14 i 15 czerwca zorganizowany będzie Punkt Informacji w Sekretariacie Półmaratonu oraz zostanie uruchomiona specjalna telefoniczna infolinia dla biegaczy i mieszkańców Wrocławia.

Można się również z nami skontaktować mailowo pod adresem